Fub virke

fub virke

Svar. m3fub betyder kubikmeter fast mått under bark (verkliga volymen av hel stam eller stamdel exklusive bark). Delar av skogsordlistan har funnits på nätet fram till mars , men eftersom vi inte hittat någon som är villig att betala vad det kostar att lägga in den i sin helhet, har vi tagit bort den. 0, *1,23 =0, m3 f ub. Vi kan nu beräkna timmerpris och massavedspris för den aktuella stocken. Timmerpriset kr/m3 to och massavedspriset kr/m3 fub ger följande beräkning: Timmer 0, * kr =67,20 kr. Massaved 0, * =67,08 kr. Vi konstaterar ovan att använda priser för timmer och massaved ger. som förädlar skogsråvaran till bland annat byggmaterial, möbler, förpackningar och tidningar. Biobränsle säljs till värmeverk, kraftvärmeverk, skogsindustrier och pelletstillverkare som skapar el, värme och gröna kemikalier med mera. Sveaskog levererar omkring 10 miljoner kubikmeter virket fritt under bark (fub) per år. fub virke

Comments (0)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *